Pollinering i staden

Alla insatser för pollinatörer behövs och alla kan göra något

Om oss


Beepartners erbjuder pollineringstjänster i stadsmiljö i form av bikupor för biologisk mångfald.

Vi vänder oss till kommunala bolag, företag och andra organisationer som vill utveckla sitt CSR och miljöarbete genom konkreta och innovativa insatser för en hållbar stadsutveckling.

Projekt Apiarium


Projekt APIARIUM  skapar mötesplatser i ett pedagogiskt syfte för att sprida kunskap om naturen, bin och deras betydelse för våra lokala ekosystem.


Varför bikupor?


En bikupa i nära anslutning till arbetsplatsen eller bostadsområdet skapar fascination och engagemang för bin och biologisk mångfald.


Ett effektivt sätt att sprida kunskap om naturens vikt för människans hälsa och välbefinnande.

Faddrar

Samarbeten

Lilla Biodlarskolan

Lilla Biodlarskolan


Lilla Biodlarskolan startades 2016 av Beepartners.


Lilla Biodlarskolan riktas till barn mellan 9 och 12 år och ingår i Göteborgs stads Sommarlovssatsningen och syftet är att fler barn ska få ett roligt sommarlov fyllt med spännande aktiviteter oavsett familjens ekonomiska situation.


Satsningen vill även bidra till ökad integration och nya möten mellan barn med olika bakgrund.


Kontakta oss